Skip to content Skip to footer

Een nieuwe manier van samenwerken​

De mens als begin- en eindpunt

Improve360 is ervan overtuigd dat de mens het begin- en eindpunt van elk (zorg)proces is. Vanuit de vraag van de mens kunnen de benodigde mensen en middelen op de juiste manier geordend worden. Improve360 ondersteunt haar klanten om bij de mens (hun klant) te beginnen, de gezamenlijke kaders af te stemmen, alle betrokkenen een plek te geven en samen continu in contact te blijven, te leren en te reflecteren. In dit proces zijn de kernwaarden veiligheid, transparantie, samenhang en verbinding voor ons het uitgangspunt.

 

Improve 360 logo

Voor wie?

Improve360 richt zich tot nu toe met name op de zorg en welzijn sector. Deze nieuwe manier van samenwerken is echter breed inzetbaar en kan op iedere sector worden toegepast.
We richten ons daarom ook op organisaties, professionals en mensen die in essentie hun werk doen voor hun klant/de mens die het betreft. Onze klanten hebben daarnaast een gevoel dat het anders moet kunnen en zijn nieuwsgierig naar hoe dat kan.

Waarom?

Improve360 heeft als missie om haar klanten te helpen de mens centraal te stellen in hun organisatie. Deze missie is gebaseerd op de overtuiging dat een klant ten eerste mens is en dat de mens waardevol en autonoom is. Daarnaast heeft Improve360 de overtuiging dat het mogelijk is om significant meer (zorg)vragen te beantwoorden met de huidige beschikbare mensen en middelen. Mits de focus ligt op het centraal stellen van de mens en het op de juiste manier ordenen van de organisatie.
Deze focus is belangrijk omdat hierdoor de zorg/hulp geboden kan worden die de mens nodig heeft en die de professional en de organisatie ten diepste willen leveren. Daarnaast komen hierdoor de klant, de professional en de organisatie in hun kracht te staan.
 

Samenwerking van Twentse gezinshuizen