Skip to content Skip to footer

Welkom op de website van “de Twentse Gezinshuizen”

Wij vinden het leuk dat u onze website gevonden hebt en hopen dat u hier kunt vinden wat u nodig heeft! Deze website biedt informatie voor gemeenten, collega gezinshuizen, zorgaanbieders en gecertificeerde instellingen. Maar zeker ook kan het voor ouders van kinderen die, bijvoorbeeld vanwege hun problematiek, niet meer bij hen thuis kunnen wonen en waarvoor ze op zoek zijn naar een geschikte woonplek.

“De Twentse Gezinshuizen” is een samenwerkingsverband van gezinshuizen uit Twente die allen aangesloten zijn bij franchisegever “Gezinshuis.com”. Dit zijn dus allemaal zelfstandig ondernemende gezinshuizen die vanuit een franchiseconstructie werken. De aangesloten gezinshuizen kunnen zowel als onderaannemer of als zelfstandige zorgaanbieder werken, of een combinatie van deze twee.

Wij zijn een groep van gemiddeld zo’n 25 gezinshuizen verspreidt over vrijwel alle gemeenten in Twente. Onze gezamenlijke overeenkomst in franchisegever maakt dat we met regelmaat gezamenlijke overleggen hebben. Grote vergaderingen met alle gezinshuizen, maar ook kleinere afstemmings-overleggen over specifieke onderwerpen. We zijn een diverse groep gezinshuizen, allen met hun eigen kernmerken, kwaliteiten en bijvoorbeeld doelgroep.

Op deze website vindt u over alle bij ons aangesloten gezinshuizen informatie. Op deze manier wordt helder welke gezinshuizen er aangesloten zijn en wat de specifieke kenmerken van deze gezinshuizen zijn. Dit maakt het zoeken naar een mogelijke match, of het vinden van informatie over mogelijkheden hopelijk wat makkelijker.

Tevens zijn de contactgegevens van de verschillende gezinshuizen te vinden op deze website en wordt er bijgehouden bij welk gezinshuis eventueel een plek vrij is of vrij gaat komen.

Op zoek naar open plaatsen?

Samenwerking van Twentse gezinshuizen